Innovation in Research Excellence in Management & Development Work
   EN   MK

WB GEFF ПРОГРАМAТА НА ЕБОР – ПОЗИТИВНО ВЛИЈАНИЕ ПРЕКУ ЧИСТ ВОЗДУХ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Skip Navigation LinksHome - News
Published on: 06-06-2019 Back
  Светскиот ден на животната средина е идеална можност уште еднаш да се истакне колку е   важна борбата против климатските промени, но исто така и да се истакнат некои успешни   примери. Инструментите на ЕБОР за финансирање во областа на зелената економија во Западен   Балкан (WB GEFF) имаат за цел заштита на животната средина преку обезбедување на подобар   и поефикасен начин на користење на енергијата. Досега се потврдени инвестиции во вредност од   8 милиони евра преку поединечни проекти во станбениот сектор во земјите од Западен Балкан,   што придонесе за заштеда на енергија од приближно 7 милиони kWh и намалување на емисиите   од околу 2,5 милиони kg CO2 нa годишно ниво.

  Тема на овогодинешниот Ден за заштита на животната средина е загадувањето на воздухот. WB   GEFF програмата навистина постигна значајни резултати во оваа област: постигнатата заштеда на енергија е еднаква на количината на енергија за греење потрошена во приближно 500 домаќинства или еквивалент на околу 1.600 автомобили отстранети од улиците, секоја година.
 
За повеќе информации кликнете тука 

 

 

Back